Tarayıcınız Internet Explorer'dır. Bazı görseller düzgün görüntülenemeyebilir.
Siteyi düzgün görüntülemek için lütfen Mozilla Firefox, Google Chrome veya Opera tarayıcısı kullanın.
 

Kuruluş

2000 yılında Matematik Bölümü eğitim öğretime başlamıştır. Hızla büyüyerek daha sonra açılan yeni bölümlerin gelişimine de büyük katkıda bulunmuştur. Bölümde 2004 den itibaren birinci ve ikinci öğretim olarak yeni öğrencilerle bölüm kapasitesi daha da gelişmiştir. Bölümümüze de; Cebir ve Sayılar Teorisi, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Topoloji ve Uygulamalı Matematik olmak üzere altı Ana bilim Dalından oluşan bir lisans eğitim öğretimi sürdürülmektedir

Kazanılan Derece


Bölümdeki dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematik lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi


Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları


Lise diploması, ÖSYM’nin yaptığı sınavlar sonucu bölümümüze kayıt yaptırmaya hak kazanmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Matematik Bölüm Programı eğitim planında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Lisans: Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Program Profili


Eğitim süresi dört yıldır. Bölümümüzün eğitim programı günümüz matematiğindeki gelişmeleri takip edebilecek çağdaş matematikçiler yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlarımız KPSS ‘den gereken puanı almaları ve formasyona sahip olmaları durumunda MEB tarafından Matematik öğretmeni olarak atanabilirler veya dershanelerde ve özel okullarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Bilgisayar sektöründe çeşitli pozisyonlara sahip olabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı “nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları


Yeterlik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


Tam ZamanlıBölüm Olanakları


Bölümümüzde, 7 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi mevcuttur.