Uşak Üniversitesi Matematik

Matematik Bölümü Lisans Programı, özellikle yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen bilinçli öğrencilerimiz için, gerekli altyapıyı oluşturacak ve bu amaca yönelik çalışmalarında kendilerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bölümümüz, her bir öğrencimize matematiğin gerekli temel bilgilerini verirken diğer yandan ilerleyen sınıflarda öğrencinin matematiğin bir alanında özelleşmesini sağlayacak şekilde dersler sunmaktadır. Başka bir deyişle, ilk yıllardaki dersler öğrencilerimize matematiğin temel alanlarını tanıtma konusunda bir giriş niteliğinde düzenlenmiş olup, sonraki yıllarda verilen dersler ise uzmanlaşmaya doğru bir adım niteliğindedir ve konular hakkında temel bilgisi olmayan öğrencilerin bile kolayca kavrayabileceği içeriklerle sunulmaktadır. Lisans programımızda bunlara ek olarak, tüm dünyada matematikçilerin kullandığı belirli bilgisayar programlarının verildiği bilgisayarlı eğitim de yeterli yoğunlukta sunulmaktadır. Öğrencilerimizin lisans programını bitirerek mezun olmaları için bölüm dersleri ile seçmeli derslerden toplam en az 240 AKTS krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Bölüm derslerimiz kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir.